Tiedotteet

Takaisin

Vähemmistövaltuutettu tehnyt tutkintapyynnön poliisille Silminnäkijä-ohjelman tapahtumista

Vähemmistövaltuutettu tehnyt tutkintapyynnön poliisille Silminnäkijä-ohjelman tapahtumista

Vähemmistövaltuutettu on tehnyt tutkintapyynnön poliisille Yle:n 17.10.2013 esittämän Silminnäkijä-ohjelman syrjintätapauksista. Ohjelmassa testiryhmän maahanmuuttajataustaisen jäsenen kokema kohtelu muun muassa työnhaussa ja ravintolan ovella herättävät epäilyjä etnisestä syrjinnästä. 

Silminnäkijä-ohjelmassa selvitettiin, miten etnisiin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä kohdellaan arjen eri tilanteissa. Testiryhmä koostui kolmesta suomalaisesta, joista yhdellä oli suomalainen tausta, toisella venäläinen ja kolmannella somalialainen tausta. Ryhmän jäsenet hakivat muun muassa työpaikkaa ja vuokra-asuntoa sekä yrittivät päästä sisälle ravintolaan. 

Ohjelmassa maahanmuuttajataustaiselta henkilöltä evättiin pääsy ravintolaan ja työnhaussa kävi ilmi, että työnantaja omien sanojensa mukaan suosii suomalaisia työntekijöitä. Vähemmistövaltuutettu pyytää poliisia tutkimaan, onko tapahtunut etnistä syrjintää. 

- Ohjelmassa esitetyt tapaukset herättävät vahvan epäilyksen siitä, että syrjintää rikoslain kieltämällä tavalla on voinut tapahtua. Tästä syystä olemme pyytäneet poliisia tutkimaan ohjelman sisältöä, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet kertoo.

- Syrjintä on toiseen henkilöön kohdistuva vakava rikos, mutta lisäksi kyse on muualta kotoisin olevien ihmisten kohtelusta laajemminkin. Syrjintä lisää turvattomuutta ja vaarantaa yhteiskuntarauhaa. Jos ihmisiä kohdellaan näin eriarvoisesti, oikeusjärjestelmän puuttumatta tilanteeseen, se voi pahimmillaan johtaa ihmisten syrjäytymiseen, Biaudet sanoo. 


Lisätietoja:
Eva Biaudet
vähemmistövaltuutettu
puh: 071 878 8660

Mikko Joronen
ylitarkastaja
puh: 071-878 8679

Vähemmistövaltuutetun tehtävä on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaaminen samoin kuin etnisen syrjimättömyyden periaatteen valvonta. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

Syrjintä on kielletty useissa kansallisissa laeissamme. Perustuslain lisäksi rikoslaissa kielletään syrjintä (11:11) ja työsyrjintä (47:3). Lisäksi yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä. 

18.10.2013