Tiedotteet

Takaisin

Vähemmistövaltuutettu pyytää valtakunnansyyttäjää tutkimaan kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen lausuntoja

Vähemmistövaltuutettu pyytää valtakunnansyyttäjää tutkimaan kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen lausuntoja

Vähemmistövaltuutettu on pyytänyt valtakunnansyyttäjää arvioimaan, täyttääkö kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen Helsingin Sanomien toimittaja Jaakko Hautamäelle 26.4.2011 videohaastattelussa antamat lausunnot mahdollisesti kiihottaminen kansanryhmää vastaan tai jonkun muun rikoksen tunnusmerkistön, sekä ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin, mikäli Hakkaraista on syytä epäillä rikoksesta.

Vähemmistövaltuutettu toteaa, että kansanedustaja Hakkaraisen tiettyjä kansanryhmiä syvästi loukkaavat lausunnot eivät sisällä asiallista kritiikkiä esimerkiksi maahanmuuttoa kohtaan, vaan hänen ilmaisemansa mielipiteet ovat ennen kaikkea rasistisia ja ihmisarvoa loukkaavia. 

Vähemmistövaltuutettu pyytää valtakunnansyyttäjää arvioimaan ylittävätkö Hakkaraisen lausunnot hänelle sananvapauden perusteella suojatun rajan. 

- Hakkaraisen lausunnot maahanmuuttajista, turvapaikanhakijoista, ihonväriltään tummista ihmisistä ja muslimeista ovat sekä panettelevia että solvaavia. Niistä voi saada harhaanjohtavasti kuvan siitä, että tiettyyn kansanryhmään kuuluvat henkilöt ovat rikollisia ja alempiarvoisia, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet toteaa. 

- Kansanedustaja Hakkaraisen rasististen lausuntojen moitittavuutta lisää merkittävästi se, että hänen tiedossaan on ollut, että hänen esittäessään lausunnot valtakunnalliselle medialle, ne saattavat levitä laajastikin, Biaudet jatkaa.

Perustuslain 12 §:n turvaama sananvapaus suojaa avoimeen demokratiaan kuuluvaa poliittista ja yhteiskunnallista keskustelua, sekä vapaata tiedonvälitystä. Sananvapauden ytimeen kuuluu poliittisten päättäjien, ja aivan korostetulla tavalla kansanedustajien, oikeus ilmaista mielipiteitään. 

Toisaalta poliittinen sananvapaus, mukaan lukien kansanedustajan oikeus ilmaista mielipiteitään, ei ole absoluuttinen. Yksi keskeisimmistä poliittista sananvapautta rajoittavista säännöksistä on rikoslain 11 luvun 10 § kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, joka kieltää niin sanotun vihapuheen ehdottomalla tavalla kaikilta henkilöiltä. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on ratkaisuissaan ottanut kantaa sananvapauden ja vihapuheen väliseen rajanvetoon. EIT on selkeästi todennut, ettei vihapuhe ansaitse ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan sananvapauden suojaa.

Lisätietoja:
Eva Biaudet
vähemmistövaltuutettu
puh: 071 878 8660

Robin Harms
ylitarkastaja
puh: 050-3960334

Vähemmistövaltuutetun toimialana on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaaminen samoin kuin etnisen syrjimättömyyden periaatteen valvonta. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

29.04.2011