Tiedotteet

Takaisin

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet YK-istunnossa New Yorkissa

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet YK-istunnossa New Yorkissa

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet on matkustanut New Yorkiin osallistuakseen YK:n alkuperäiskansa-asioita käsittelevän foorumin istuntoon 20.–31.5.2013. 

Biaudet toimii tänä vuonna istunnossa erityisraportoijana, eli hän raportoi istunnon tuloksista. Tämän lisäksi hän esittelee kaksi raporttia. Toinen raportti käsittelee saamelaisten ja grönlantilaisten nuorten oikeutta osallistua päätöksentekoon omissa poliittisissa instituutioissaan. Toisen raportin teemana on Maailmanpankin ohjeet koskien alkuperäiskansoja, ja miten näitä ohjeita tulisi päivittää vastaamaan paremmin YK:n alkuperäiskansajulistusta. Biaudet'n Maailmanpankkiselvitys nostetaan esiin istunnon virallisessa dialogissa Maailmanpankin ja muiden taloustoimijoiden kanssa. 

Maailmanpankkiraportti 

Nuorisoraportti 

Istunnon kaikki raportit (jos yllä olevat linkit eivät toimi) 

YK:n alkuperäiskansa-asioita käsittelevä pysyvä foorumi toimii neuvoa-antavana elimenä YK:n taloudelliselle ja sosiaaliselle neuvostolle ja sen tehtävänä on keskustella alkuperäiskansoihin liittyvistä aiheista, kuten esimerkiksi taloudellisista asioista, sosiaalisesta kehityksestä, koulutuksesta, terveydestä, kulttuurista, ympäristöstä ja ihmisoikeuksista. Foorumissa on 16 jäsentä, joista kahdeksan edustaa alkuperäiskansaorganisaatioita ja loput kahdeksan ovat valtioiden valitsemia. Biaudet on ensimmäinen suomalainen jäsen foorumissa. Hänen mandaattinsa kestää vuodesta 2011 vuoteen 2013.

Lisätietoa: 
Maria Swanljung
tiedottaja
puh: 071- 878 8675 
s-posti: maria.swanljung@ofm.fi

20.05.2013