Tiedotteet

Takaisin

Vähemmistövaltuutettu ehdottaa marjanpoimijoiden aseman tarkistusta

Vähemmistövaltuutettu ehdottaa marjanpoimijoiden aseman tarkistusta

Vähemmistövaltuutettu on selvittänyt marjanpoimijoiden asemaa julkisuudessakin thaimaalaisista poimijoista esitettyjen tietojen pohjalta. Usein köyhistä oloista tulevat marjanpoimijat ovat työskennelleet huomattavan pitkiä päiviä, mutta silti velkaantuneet thaimaalaisten järjestäjien ja suomalaisten yritysten veloittamien maksujen vuoksi.

Vähemmistövaltuutettu ehdottaa luonnonmarjojen poimintaan liittyvän viisuminannon tarkistamista siten, että poimijoiden kohtuulliset olot voidaan turvata. Myös olojen valvontaa tulee parantaa.

- Luonnonmarjojen poiminta ei saa muodostaa mekanismia yksittäisten henkilöiden haavoittuvan aseman hyväksikäyttämiseen, Vähemmistövaltuutettu toteaa Ulkoasiainministeriölle ja Sisäasiainministeriölle lähettämässään lausunnossa.

Rekrytoijat Thaimaassa veloittavat usein suhteellisesti korkeitakin summia kuluina marjanpoimijoilta. Marjanpoimija voi joutua Suomeen tullakseen ottamaan korkeakorkoista lainaa rahoittaakseen kulunsa Suomessa (mm. matkakulut, majoitus, auton ja työvälineiden käyttö) ja muut rekrytointikulut. Vuonna 2008 huonosta marjavuodesta johtuen useat marjanpoimijat jäivät tappiolle hyvin pitkistä työpäivistä huolimatta ja velkaantuivat. Haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä vaikuttaa joutuneen kohtuuttomaan tilanteeseen. Ohjeistusta ja koulutusta vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi on siten Vähemmistövaltuutetun näkemyksen mukaan aiheellista kehittää.

Vähemmistövaltuutettu kiinnittää huomiota myös ihmiskauppaan liittyvien ilmiöiden ehkäisemiseen.

- Raportit thaimaalaisten marjanpoimijoiden osalta antavat viitteitä riippuvaisen aseman tai turvattoman tilan hyväksikäytöstä, sillä poimijoiden joukossa on köyhistä oloista tulevia, alhaisen koulutustason omaavia ja Suomen oloista tietämättömiä henkilöitä, Vähemmistövaltuutettu toteaa.

Vaikka luonnonmarjojen poimijat eivät välttämättä työskentele työsuhteessa kutsujana toimineeseen yritykseen, tulee yksilön oikeuksien toteutuminen oleskelustatuksesta riippumatta pyrkiä toteuttamaan. Vähintäänkin toiminnasta syntyneiden tappioiden kattaminen olisi aiheellista taata.

Lisätietoja: Vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää, p. 1604 3445

14.04.2009