Tiedotteet

Takaisin

Vähemmistöasiain neuvottelukunta asetettu uudelle toimikaudelle

Vähemmistöasiain neuvottelukunta asetettu uudelle toimikaudelle

Hallitus on tänään torstaina 13. marraskuuta asettanut vähemmistöasiain neuvottelukunnan toimikaudelle 1.12.2008-30.11.2011.

Neuvottelukunta toimii vähemmistövaltuutetun apuna etnisen syrjinnän ehkäisyyn, seurantaan ja valvontaan liittyvissä kysymyksissä sekä eri viranomaisten yhteistyön edistämisessä. Neuvottelukunnan toiminnasta, tehtävistä ja kokoonpanosta on säädetty vähemmistövaltuutetusta annetussa asetuksessa.

Neuvottelukunta muun muassa tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja etnisen syrjimättömyyden valvonnan ja seurannan kehittämisestä sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaamisesta. Lisäksi neuvottelukunta kehittää viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä syrjimättömyyden valvontaan ja seurantaan ja syrjinnän ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä.

Neuvottelukunta ottaa toiminnassaan huomioon myös eri vähemmistöjen ja alkuperäiskansa saamelaisten joukossa olevat ryhmät, jotka ovat vaarassa joutua moniperusteisen syrjinnän kohteeksi. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi vammaiset romanit, saamelaisnaiset ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat maahanmuuttajataustaiset henkilöt.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii vähemmistövaltuutettu.

VÄHEMMISTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOONPANO 1.12.2008-30.11.2011

Puheenjohtaja:

vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää

Jäsenet:

erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, oikeusministeriö 
varajäsen: 
hallitusneuvos Mirja Kurkinen, oikeusministeriö

suunnittelija Mikko Cortés Telléz, opetusministeriö 
varajäsen: 
kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström, opetusministeriö

erityisasiantuntija Sinikka Keskinen, sisäasiainministeriö 
varajäsen: 
ylitarkastaja Harri Sivula, sisäasiainministeriö

neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius, sosiaali- ja terveysministeriö 
varajäsen: 
hallitussihteeri Antti Janas, sosiaali- ja terveysministeriö

ylitarkastaja Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö 
varajäsen: 
neuvotteleva virkamies Hillevi Lönn, työ- ja elinkeinoministeriö

ulkoasiainsihteeri Janne Jokinen, ulkoasiainministeriö 
varajäsen: 
lainsäädäntösihteeri Virpi Laukkanen, ulkoasiainministeriö

asiakaspalvelujohtaja Hanna Koskinen, Maahanmuuttovirasto 
varajäsen: 
johtaja Jaana Vuorio, Maahanmuuttovirasto

erityisasiaintuntija Maria Rauman, Suomen Kuntaliitto 
varajäsen: 
johtaja Keijo Sahrman, Suomen Kuntaliitto

puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi, Samédiggi - Saamelaiskäräjät 
varajäsen: 
varapuheenjohtaja Irja Seurujärvi-Kari, Samédiggi - Saamelaiskäräjät

asiantuntija Riitta Wärn, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
varajäsen: 
asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

lakimies Anu-Tuija Lehto, SAK ry 
varajäsen: 
lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry

asiamies Dan Kantor, Helsingin juutalainen seurakunta 
varajäsen: 
hallintoneuvoston jäsen Penina Blankett, Helsingin juutalainen seurakunta

asiantuntija Mikko Joronen, Ihmisoikeusliitto ry 
varajäsen: 
pääsihteeri Kristiina Kouros, Ihmisoikeusliitto ry

hallituksen puheenjohtaja Anas Hajjar, Suomen Islamilainen Neuvosto 
varajäsen: 
hallituksen tiedottaja Isra Lehtinen, Suomen Islamilainen Neuvosto

puheenjohtaja Okan Daher, Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö)
varajäsen: 
varapuheenjohtaja Behiye Samaletdin, Suomen Islam-seurakunta

toiminnanjohtajan sijainen Kyösti Florin, Suomen Romanifoorumi ry 
varajäsen: 
puheenjohtaja Tino Varjola, Suomen Romanifoorumi ry

liiton sihteeri Sadiyo Dhuubow, Suomen Somaliliitto ry 
varajäsen: 
liiton tiedottaja Saed Guled, Suomen Somaliliitto ry

hallituksen jäsen Irina Kapelian, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry 
varajäsen: 
puheenjohtaja Kyösti Kozlov, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry

14.11.2008