Lausunnot

Takaisin

Ulkomaalaislain ja opintotukilain muuttamisesta

Ulkomaalaislain ja opintotukilain muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston antama direktiivi 2011/51/EU neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta sen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä.

Esityksen tavoite on kannatettavaa. Muutos laajentaa pakolaisten ja toissijaista suojelua saavien mahdollisuuksia saada pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema Suomessa.

Lausunto kokonaisuudessaan

18.12.2012