Lausunnot

Takaisin

Ulkomaalaiselle maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen

Ulkomaalaiselle maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen

Vähemmistövaltuutetun lausunto

Pidämme toimeentulotukilain ja lakia koskevan ohjeistuksen tarkentamista ulkomaalaisten osalta tarpeellisena ja tärkeänä. Myös vähemmistövaltuutetun asiakaspalvelussa on tullut esille nykytilanteen ongelmallisuus ja vaihtelevat käytännöt eri kunnissa. Joissain tapauksissa sosiaaliviranomaiset ovat kieltäytyneet myöntämästä toimeentulotukea ulkomaalaiselle henkilölle toimeentulolain vastaisesti ja joissain tapauksissa ulkomaalaisten henkilöiden välttämättömään toimeentuloon liittyvät perustuslailliset oikeudet eivät ole toteutuneet nykyisen lain epäselvyyden takia.

Lausunto kokonaisuudessaan

27.01.2012