Lausunnot

Takaisin

Turvapaikanhakijoiden ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten henkilöllisyyden osoittaminen asioinnissa

Turvapaikanhakijoiden ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten henkilöllisyyden osoittaminen asioinnissa

Lausunto Sisäasiainministeriön työryhmän loppuraportista

Vähemmistövaltuutetun tiedossa on työryhmän loppuraportissakin käsitellyt ongelmat työssäkäyvien turvapaikanhakijoiden palkanmaksun osalta. Katsomme, että turvapaikanhakijoiden työllistymisen esteet tulee poistaa.

Turvapaikanhakijoiden mahdollisuus työntekoon ja verojen maksaminen ei ole ainoastaan inhimillisesti katsoen kannatettavaa, vaan lisäksi se hyödyttää yhteiskuntaa ja vaikuttaa myönteisesti asenneilmapiiriin.

Selvityksen yhteydessä tehdyssä eurooppalaisessa vertailussa tuli selvästi ilmi, että tilanne muissa maissa, toisin kuin Suomessa, ei ole ongelmallinen. Käsityksemme mukaan muissa Euroopan maissa on kuitenkin säädöspohjana sama rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeva direktiivi. Tietoomme ei
ole tullut, eikä raportissakaan ole esitetty perusteita, miksi Suomen tulisi tulkita direktiivin asiakkaan tunnistamista koskevia säännöksiä muista EU-maista poikkeavalla tavalla.

Lausunto kokonaisuudessaan

08.02.2013