Tiedotteet

Takaisin

Turvapaikanhakijalasten etu ja oikeudet eivät toteudu riittävästi

Turvapaikanhakijalasten etu ja oikeudet eivät toteudu riittävästi

Vähemmistövaltuutetun toimisto selvitti lapsen edun toteutumista turvapaikanhakija- ja pakolaislapsia koskevissa päätöksissä. Tulosten mukaan lapsen edun toteutumisessa on puutteita. Lapsen etua ei aina riittävästi selvitetä esimerkiksi ennen alaikäisen palautusta ensimmäiseen turvapaikkamaahan. 
- Tulisi nähdä että alaikäiset turvapaikanhakijatkin ovat lapsia. Lapsen etu tulisi huomioida heitä koskevissa päätöksissä YK:n lapsisopimuksen mukaisesti, vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää painottaa. 

Selvityksen pääpaino on ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijalasten asemassa ja kohtelussa. Selvitystä varten kuultiin alaikäisten turvapaikkamenettelyssä ja vastaanotossa mukana olevia viranomaisia ja lapsen etuun perehtyneitä järjestöjen edustajia sekä alaikäisiä turvapaikanhakijoita. 

Suomi on ratifioinut YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista, jonka mukaisesti lapsen etu tulee arvioida kaikessa poliittisessa, lainsäädännöllisessä ja käytännön päätöksenteossa, joka koskee mm. turvapaikanhakijalasta. Arvio lapsen edusta tulisi vähemmistövaltuutetun suosituksen mukaan kirjata päätöksiin nykyistä selkeämmin.

Selvityksen mukaan mm. iänmäärityksen tekeminen tulisi harkita uudelleen. Iänmäärityksiä ei tulisi tehdä ainoastaan lääketieteellisten testien perusteella, jotka antavat vain arvion henkilön luuston kehitysasteesta, vaan lapsen kehitystä tulisi arvioida kokonaisvaltaisemmin. 

Selvityksessä julkaistaan myös ensimmäistä kertaa tilastotietoa tehdyistä iänmäärityksistä. Saatu tieto ei tue olettamaa siitä, että iän ilmoittaminen väärin olisi hyvinkin yleistä. Myös tapauksia, joissa hakijan kertomuksen ja tutkimustuloksen välillä ei ollut ristiriitaa oli aineistossa runsaasti. Aineistossa analysoitiin yhteensä 98 lausuntoa vuosilta 2008-09, ja niistä 40:ssä ei todettu ristiriitaa hakijan kertomukseen. Valtaosasta alaikäisistä hakijoista iänmääritystä ei ollut tehtykään. Vähemmistövaltuutettu kiinnittää myös huomiota siihen, ettei hakija itse voi pyytää iänmääritystä. 

Vähemmistövaltuutettu katsoo, että lapsen etua ja ihmiskaupan uhriutumisriskiä tulisi selvittää myös palautettaessa alaikäisiä hakijoita ns. Dublin-asetuksen mukaisesti muihin EU-maihin. Lapsia, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä ongelmia tai jotka ovat kertomuksensa mukaan kokeneet väkivaltaa matkalla Suomeen, palautetaan selvityksen mukaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan valtioon. Eräissä tapauksissa lapsi on kertonut joutuneensa asumaan kadulla kyseisessä maassa. Selvitys suosittaa, että alaikäisiä ilman huoltajaa tulleita turvapaikanhakijoita ei tulisi palauttaa tämän hetkisten tietojen nojalla valtioihin, joissa vastaanottojärjestelmä ei kykene varmistamaan lapsen oikeuksia ja ehkäisemään uhriutumista ihmiskaupalle.

Selvityksen laati vähemmistövaltuutetun toimiston ylitarkastaja Annika Parsons. Tutkimus julkistetaan 14.1.2010 pidettävässä seminaarissa ja luovutetaan maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsille. 

Selvitys " Lapsen edun toteutuminen turvapaikanhakija- ja pakolaislapsia koskevissa päätöksissä"

Lisätiedot: Vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää, p. 071 878 88660, ylitarkastaja Annika Parsons 071 878 88665.

14.01.2010