Lausunnot

Takaisin

Toimenpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi; vähemmistövaltuutetun lausunto

Toimenpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi; vähemmistövaltuutetun lausunto

Vähemmistövaltuutettu pitää kielenelvyttämisohjelman tavoitetta kokonaisvaltaisesta ja pitkäjännitteisestä toiminnasta saamen kielen säilymisen ja kehityksen turvaamiseksi tärkeänä ja kiireellisenä. Pidämme toimenpideohjelman ehdotuksia erinomaisina ja lämpimästi kannatettavina. Haluamme lausunnossamme
nostaa esiin niitä seikkoja, jotka ovat erityisesti nousseet esiin vähemmistövaltuutetun työssä saamelaisten kielellisten oikeuksien vahvistamiseksi.

Lausunto kokonaisuudessaan

27.09.2012