Tiedotteet

Takaisin

Syrjintälautakunta linjasi saamelaisten oikeuksia ja yhdenvertaisuuslain tulkintaa

Syrjintälautakunta linjasi saamelaisten oikeuksia ja yhdenvertaisuuslain tulkintaa

Syrjintälautakunta on tuoreessa Rovaniemen kaupungin järjestämiä saamenkielisiä päivähoitopalveluja koskevassa ratkaisussaan linjannut merkittävällä tavalla saamelaisten oikeuksia sekä yhdenvertaisuuslain tulkintaa yleisemminkin.

Syrjintälautakunta asetti Vähemmistövaltuutetun pyynnön mukaisesti Rovaniemen kaupungille syrjintäkiellon ja uhkasakon saamelaislasten päivähoitoa koskevassa asiassa. Lautakunta katsoi, että saamenkielisillä lapsilla on oikeus päivähoitoon omalla äidinkielellään yhtäläisesti suomenkielisten lasten kanssa. 

Vähemmistövaltuutettu katsoo, että saamelaisten kulttuurin ja kielten säilymisen kannalta saamenkielisten lasten mahdollisuus saada päivähoitopalveluja saamen kielellä on erityisen tärkeää. Tämän vuoksi on tärkeää puuttua tehokkaasti myös rakenteelliseen syrjintään. 

Ratkaisu selkeyttää yhdenvertaisuuslain tulkintaa saamenkielisen päivähoidon osalta. Saamenkielisiä lapsia oli ratkaisun mukaan syrjitty etnisen taustan perusteella. Kunnan tapa järjestää lakisääteisiä palveluita ei saa olla saamelaisia syrjiviä, eikä se saa estää saamelaisten lakisääteisten oikeuksien toteutumista. 

Ratkaisu on Vähemmistövaltuutetun mukaan merkittävä linjaratkaisu myös vuonna 2004 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain tulkinnan kannalta. Menettelytapa voi olla itsessään syrjivä myös ilman identifioitua syrjinnän uhria. 


Lisätietoja: 
Ylitarkastaja Yrsa Nyman, p. (09) 160 43448
Vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää, p. 160 43445

08.12.2008