Tiedotteet

Takaisin

Syrjintään syyllistynyt vuokranantaja maksoi hyvitystä

Syrjintään syyllistynyt vuokranantaja maksoi hyvitystä

Vähemmistövaltuutettu neuvotteli asiakkaansa puolesta hyvityksestä syrjintätapauksessa yksityisillä vuokramarkkinoilla. Vuokranantaja kieltäytyi vuokraamasta asuntoaan Suomessa pitkään asuneelle yhdysvaltalaiselle naiselle, koska hän ei ole Suomen kansalainen. Vuokranantaja syyllistyi näin syrjintään.

Vuokranantaja myönsi neuvotteluissa, että hän oli syyllistynyt yhdenvertaisuuslain 6 §:ssä säädettyyn syrjinnän kiellon loukkaukseen. Vähemmistövaltuutetun edustaja ja vuokranantaja päätyivät sovintoneuvottelussa siihen, että vuokranantaja maksaa syrjitylle amerikkalaiselle naiselle hyvitystä syrjinnän kiellon loukkauksesta yhden kuukauden vuokran vastaavan summan, tässä tapauksessa 620 euroa. Vuokranantaja sitoutui myös siihen, että hän vastaisuudessa noudattaa yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa.

- Olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen ja kiitollinen siitä, että vähemmistövaltuutettu valvoi oikeuksiani tässä asiassa. Oli hienoa huomata, että nollatoleranssi syrjinnälle ei ole ainoastaan iskulause, totesi syrjintää kokenut nuori nainen.

- Tämä tapaus on hyvä muistutus siitä, että vuokralaista tai asunnon ostajaa ei saa valita syrjivin perustein, esimerkiksi etnisyyden perusteella, myöskään yksityisillä asunto-markkinoilla. On tärkeää, että kaikki asuntomarkkinoilla toimivat tahot sisäistävät tämän, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet sanoo.

Lisätietoja:
Robin Harms
ylitarkastaja
puh: 0500 99 33 46

Vähemmistövaltuutetun tehtävä on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaaminen. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana. 

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

14.08.2014