Tiedotteet

Takaisin

Syrjintä arkea Suomen romaneille - lähes 70 % kokenut syrjintää viimeisen vuoden aikana

Syrjintä arkea Suomen romaneille - lähes 70 % kokenut syrjintää viimeisen vuoden aikana

Suomen romanit kokevat runsaasti syrjintää kaikilla elämänalueilla. Tämä käy ilmi vähemmistövaltuutetun selvityksestä Erilaisena arjessa - selvitys romanien syrjintäkokemuksista. Vähemmistövaltuutetun mukaan selvitys osoittaa, että yksittäisiin, arjessa tapahtuviin syrjintätilanteisiin pitää puuttua aikaisempaa tehokkaammin. Poliittisten ohjelmien toimenpiteet pitää konkretisoida entistä paremmin ja viedä paikallis- ja yksilötasolle. 

Yhteensä 68,7 prosenttia selvitystä varten haastatelluista vastaajista (n=249) kertoo kokeneensa syrjintää jollakin elämän alueella viimeisen vuoden aikana. Luku on poikkeuksellisen korkea. Romaneilla on enemmän syrjintäkokemuksia kuin Suomessa asuvilla somalialaistaustaisilla ja venäjänkielisillä. 

- Nämä luvut ovat surullisia. Tiesimme toki, että romanivähemmistö on Suomessa syrjitty ryhmä mutta emme osanneet odottaa näin korkeita lukuja. Selvityksen tulosten pitäisi havahduttaa huomaamaan, kuinka mittavasta yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta romanien syrjinnässä on kyse,vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet sanoo. 

- Syrjintä loukkaa syvästi ihmisarvoa ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa syrjäytymiseen. Valtaväestön täytyy irrottautua ennakkoluuloista ja kohdata romanit yksilöinä kaikilla elämän alueilla, Biaudet jatkaa.

Romanien yhdenvertaisuuden ja heidän yhteiskunnallisen asemansa parantaminen ei onnistu yksistään syrjinnän vastaisen työn tehostamisella. Vähemmistövaltuutettu esittää toimenpiteitä yhtä lailla viranomaisille, palveluntarjoajille ja yksityishenkilöille syrjinnän vähentämiseksi. Yhteistä toimenpiteissä on yksittäisiin ongelmiin puuttuva vuoropuhelu valtaväestön ja romanien välillä. 

Vähemmistövaltuutetun selvityksessä osa vastaajista kertoo, että romaniyhteisössä esiintyy tapoja, jotka he kokevat haitallisiksi yksilön näkökulmasta. Selvityksessä käy myös ilmi, että suuri osa (77.6 %) romaneista on halukkaita muuttamaan jonkun piirteen romanikulttuurissa, jos siihen olisi mahdollisuus. 

- Tulokset ovat viesti, että romaniyhteisössä on valmiutta keskusteluun myös vaikeista asioista. Kulttuurisidonnaisia tapoja on arvioitava myös perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Tässä mielessä puuttuminen sellaisiin romaniyhteisössä esiintyviin tapakäytänteisiin, jotka rajoittavat yksilön oikeuksia, ei ole vain romaniyhteisön sisäinen asia. Kyseiset tavat ovat syrjintää, Biaudet sanoo. 

Selvityksen tiivistelmä
Selvitys kokonaisuudessaan

10.04.2014