Tiedotteet

Takaisin

Syrjinnästä usein seurauksena sakkorangaistus

Syrjinnästä usein seurauksena sakkorangaistus

Vähemmistövaltuutettu on kartoittanut alioikeuskäytäntöä syrjintärikosten osalta. Valtuutettu selvitti syrjintärikosten käsittelyä alioikeuksissa vuosina 2002 – 2006. Valtuutettu raportoi kartoituksen alustavista tuloksista vähemmistöasiain neuvottelukunnalle 15.2.2007.

Syrjintä on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. Käräjäoikeuksissa käsitellään vuosittain toistakymmentä syrjintätapausta, jotka tavallisesti liittyvät ravintolassa, kauppaliikkeessä tai muussa palvelujen tarjonnassa tapahtuneeseen syrjintään. Vastaajana onkin usein palveluammatissa toimiva henkilö tai hänen esimiehensä, joka on antanut alaisilleen syrjivän ohjeen tai pysyttänyt voimassa syrjivän käytännön.

Asianomistajana on useimmiten romani tai maahanmuuttaja, jonka kohdalla on poikettu palvelun normaaleista ehdoista tai käytänteistä. Palvelematta jättämisen tai liikkeestä poistamisen lisäksi esimerkiksi kauppaliikkeessä asiakkaana olleen romanin muihin asiakkaisiin nähden tehostetumpaa valvontaa ja seuraamista on käytännössä pidetty rangaistavana tekona. Ylipäätään elinkeinotoiminnassa tai yleisönpalvelussa eriarvoiseen asemaan asettamista etnisen alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella ei ole pidetty sallittuna ilman hyväksyttävää syytä.

Käytännössä syrjinnästä langetettava rangaistus on yleisimmin 20 tai 30 päiväsakkoa. Lisäksi vastaaja on usein tuomittu maksamaan asianomistajalle vahingonkorvausta henkisestä kärsimyksestä. Sen sijaan yhdenvertaisuuslain perusteella tuomittavaa hyvitystä on vaadittu vain harvoin. Hyvitystä rikosasian yhteydessä oli tarkastelujakson aikana tuomittu vain kahdessa tapauksessa.

Kartoituksen tulokset vastaavat melko pitkälle aikaisempien selvitysten tuloksia. Yhdenvertaisuuslain säännöksiä hyvityksestä ei vielä toistaiseksi ole sovellettu kovinkaan laajasti, vaikka hyvitysvaatimus voidaan esittää myös rikosoikeudenkäynnin yhteydessä, kun kyse on esimerkiksi palvelujen tarjontaan liittyvästä syrjinnästä.

Lisätiedot: Ylitarkastaja Valtteri Nieminen 
valtteri.nieminen (@) mol.fi, 010 60 49063

27.02.2007