Lausunnot

Takaisin

Suomen ja Kosovon välillä laittomasti oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta.

Suomen ja Kosovon välillä laittomasti oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta.

Tässä esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan ja Kosovon tasavallan välillä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Lausunto kokonaisuudessaan

05.06.2012