Lausunnot

Takaisin

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen; lausunto työryhmän loppuraportista

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen; lausunto työryhmän loppuraportista

Vähemmistövaltuutetun työn näkökulmasta sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen on erittäin ajankohtainen ja tarpeellinen. Vähemmistövaltuutettu pitää hyvänä sitä, että työryhmän loppuraportissa on monissa kohdin otettu huomioon maahanmuuttajat ja ns. perinteiset etniset vähemmistömme sekä saamelaiset alkuperäiskansana ja pohdittu sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistamista näiden ryhmien tarpeita ajatellen.

Vähemmistövaltuutetun puoleen käännyttäessä tilanne on usein se, että asiaa hoitavista paikallisviranomaisista kukaan ei ole tehnyt kokonaisarviota maahanmuuttaja-asiakkaan monesti laajasta palvelutarpeesta.

Lausunto kokonaisuudessaan

30.10.2012