Lausunnot

Takaisin

SOLMU IV: Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittäneen työryhmän raportti

SOLMU IV: Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittäneen työryhmän raportti

Vähemmistövaltuutetun työn näkökulmasta on hyvin ajankohtaista ja tarpeellista, että asumiseen perustuvaa sosiaaliturvalainsäädäntöä tarkistetaan ja uudistetaan. Valtuutetulle tulevissa asiakasyhteydenotoissa ja sidosryhmäyhteistyössä tulee toistuvasti esille monia työryhmän raportissa esille tuomia sosiaaliturvalainsäädännön puutteita, joihin ehdotetuilla
muutoksilla haetaan ratkaisua. Työryhmän raporttiin tutustuttuaan vähemmistövaltuutettu esittää huolenaan sen, että ehdotettujen lakimuutosten vaikutukset eivät ulotu moniin tosiasiallisesti heikossa asemassa oleviin. Näihin ihmisiin kuuluu turvapaikanhakijoina tulleita, EU-romaneita ja erilaisen hyväksikäytön sekä ihmiskaupan uhreiksi joutuneita.

Lausunto kokonaisuudessaan

11.12.2012