Lausunnot

Takaisin

Sisäasiainministeriön identiteettiohjelman loppuraportista

Sisäasiainministeriön identiteettiohjelman loppuraportista

Sisäasiainministeriön poliisiosasto on pyytänyt vähemrnistövaltuutettua lausumaan sisäasiaiministeriön asettaman Henkilöllisyyden luomista koskevan hankkeen (identiteettiohjelma) loppuraportista.

Vähemrnistövaltuutetun toimistoon on viime vuosina tullut lukuisia yhteydenottoja pankkitilin avaamisen vaikeudesta. Työryhmä ehdottaa turvapaikanhakijan asiointikortin myöntämisen selvittämistä turvapaikanhakijoiden alkuvaiheen asiointia varten. Työryhma ehdottaa selvityshankkeen asettamista tarkempien käytännön jatkotoimien ja lainsäädäntömuutostarpeiden selvittämiseksi. Vähemmistövaltuutettu pitää asian nopeaa etenemistä sekä myös pankkien sitouttamista asian valmisteluun erittäin tärkeänä. Edellytyksenä asiointikortin toimivuudelle on se, että Finanssialan keskusliitto ja Finanssivalvonta sitoutuvat siihen niin, etta ulkomaalaisen asiointikortti on riittävä dokumentti pankkiasiointia varten.Tämä edellyttää lisäksi pankkien ohjausta ja asiasta tiedottamista, jotta asiointikortti
käytännössäkin hyväksytään pankeissa.

Lausunto kokonaisuudessaan

16.05.2011