Toiminta

Takaisin

Selvitys vammaisten syrjintäkokemuksista arjessa

Selvitys vammaisten syrjintäkokemuksista arjessa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu tekee vuoden 2016 aikana selvityksen vammaisten kokemasta syrjinnästä arjessa. Selvitys toteutetaan oikeusministeriön ja syrjinnän seurantaryhmän toimeksiannosta. Selvitys koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osiosta.

Yleinen osio

Yleisessä osassa selvitetään oikeustapauksia ja viranomaisten kanteluaineistoja hyväksi käyttäen, miten oikeusturva on toteutunut uuden yhdenvertaisuuslain aikana eri syrjintäperusteiden osalta. Yleisessä osassa myös arvioidaan, miten uusi yhdenvertaisuuslaki vastaa syrjinnän uhrien oikeusturvan tarpeeseen ja mitkä ovat uuden lain haasteet tästä näkökulmasta.

Yleisen osan tutkimuskysymykset ovat:

  • Miten oikeusturva on toteutunut uuden yhdenvertaisuuslain aikana?
  • Miten hyvin uusi yhdenvertaisuuslaki vastaa oikeusturvan tarpeisiin?
  • Mitkä ovat uuden yhdenvertaisuuslain haasteet oikeusturvan saavutettavuuden näkökulmasta?

Teemaosio

Teemaosiossa selvitetään vammaisten ihmisten syrjintäkokemuksia seuraavista lähtökohdista käsin:

  • Missä tilanteissa eri vammaisryhmien ihmiset kohtaavat syrjintää arjessa?
  • Mitkä ovat erityiset ongelmakohteet vammaisten ihmisten kokemusten mukaan?

Tietoa syrjintäkokemuksista kerätään verkkokyselyllä ja yksilöhaastatteluilla. Kyselyn rajatut aihealueet ovat:

  • Tietoisuus omista oikeuksista
  • Näkemykset ja kokemukset syrjinnästä
  • Kokemukset syrjinnästä palveluiden tarjonnassa (esim. päivittäistavarakaupassa, pankissa, apteekissa, liikennevälineessä)
  • Kokemukset syrjinnästä työelämässä
  • Sähköisten palveluiden saavutettavuus

Kysely- ja haastatteluaineiston avulla tunnistettuja ongelmakohtia käydään lävitse myös siitä näkökulmasta, miten yhdenvertaisuusvaltuutetun työ olisi mahdollisimman tuloksellista vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden edistämisessä ja syrjintään puuttumisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tulosten analyysissä yritetään miettiä myös toimenpiteitä, joilla voidaan ehkäistä vammaisten ihmisten kokemaa syrjintää. Yhdenvertaisuuden edistäminen on tuloksellisempaa, kun edistämistoimenpiteet pohjautuvat tietoon ja ne kohdennetaan oikein.

Aikataulu

Verkkokysely on sulkeutunut ja yksilöhaastattelut on tehty. Kyselyyn osallistui lähes 500 vastaajaa. Kiitos kaikille yhteistyöstä!

Selvityksen arvioitu valmistumisajankohta on marraskuu 2016.

Jos sinulla on kysyttävää selvityksestä, ole yhteydessä tutkimusavustaja Hanna Kähköseen: hanna.kahkonen(at)oikeus.fi / 0295 666 814 tai Mikko Joronen mikko.joronen(at)oikeus.fi / 0295 666 812

18.08.2016