Lausunnot

Takaisin

Saamenkielen oppimateriaalin puutteesta

Saamenkielen oppimateriaalin puutteesta

Vähemmistövaltuutettu toteaa muun muassa, että suurin ongelma tällä hetkellä ei ole oppimateriaalin laatijoiden puute, vaan rahoituksen puute. Myöskaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annettu uusi laki ei poista resurssiongelmaa. Inarinsaamelainen ryhmä nosti yhteydenotossaan vähemmistövaltuutetulle esille, että syksystä 2010 alkaen inarinsaamen kieltä taitavien opettajien ja oppimateriaalilaatijoiden saatavuus paranee huomattavasti täydennyskoulutuksen ansiosta. Saamelaiskäräjien mukaan inarin- ja koltansaamenkielisen oppimateriaalityön tekijäpula helpottuisi, mikäli tehtaviin olisi mahdollista palkata kokoaikaiset työntekijät.

Lausunto kokonaisuudessaan

03.11.2010