Tiedotteet

Takaisin

Saamelaisten oikeudet pääkaupunkiseudulla toteutuvat riittämättömästi

Saamelaisten oikeudet pääkaupunkiseudulla toteutuvat riittämättömästi

Vähemmistövaltuutettu: "Suomeen tarvitaan saamen kielen elvytysohjelma"

Suomen saamelaisista jo suurin osa asuu saamen kotiseutualueen ulkopuolella, lapsista jopa 70 %. Kieleen liittyvien oikeuksien toteutuminen myös pääkaupunkiseudulla on siten tärkeää. Vähemmistövaltuutetun tänään julkaistavan selvityksen mukaan palvelut toteutuvat kuitenkin puutteellisesti.

Saamenkielisillä lapsilla olisi lain mukaan oikeus päivähoitoon saamen kielellä koko maan alueella. Kuitenkaan esimerkiksi Helsingissä saamenkielistä päivähoitoa ei ole. Alueella asuvat saamelaiset vanhemmat pitävät selvityksen mukaan saamen kielen ja kulttuurin siirtymistä lapsille tärkeänä ja toivovat päivähoitoa saameksi.

- Tarvitaan pikaisia neuvotteluja osapuolten välillä tilanteen korjaamiseksi", vähemmistövaltuutettu painottaa.

Vähemmistövaltuutetun selvitys tuo esiin myös puutteita koulujen saamenkielen opetuksessa. Väestön vanhetessa tulee pohtia myös äidinkieleltään saamelaisten vanhusten tilannetta. Pääkaupunkiseudun saamelaiset toivovat omaa tilaa, joka mahdollistaisi kulttuurin ylläpitämisen myös kaupunkiolosuhteissa.

Saamelaisten perustuslaillinen oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin koskee koko maata. Suomessa puhuttavista kolmesta saamen kielestä kaikki ovat varsin pieniä, mutta erityisesti inarinsaame ja koltansaame edellyttävät kiireellisiä ja pitkäjänteisiä tukitoimia selvitäkseen.

- Odottaminen ei tässä tilanteessa ole ratkaisu, vähemmistövaltuutettu toteaa.

Suomeen tarvittaisiin kiireellisesti saamen kielen elvyttämisohjelmaa, kuten saamelaiskäräjät ovat esittäneet. Vähemmistövaltuutetun mukaan saamen kieleen liittyvät toimenpiteet ovat nykyisellään lyhytjänteisiä eivätkä riitä kielten tulevaisuuden turvaamiseksi.

- Suomella on suuri vastuu alkuperäiskansakielen säilymisestä tuleville sukupolville, vähemmistövaltuutettu painottaa.
Vähemmistövaltuutetun teettämän tutkimuksen laati osittain saamenkielisten haastattelujen pohjalta Anne Länsman. Tutkimus julkistetaan ja saamen kielen asemasta keskustellaan Vähemmistövaltuutetun, Saamelaiskäräjien ja lapsiasiavaltuutetun seminaarissa (ks. Ohessa).

Lisätiedot: Vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää, p. 1604 3445, 050-396 0140

13.11.2008