Lausunnot

Takaisin

Rangaistavan vihapuheen levittäminen internetissä / Luonnos työryhmän mietinnöksi; Vähemmistövaltuutetun lausunto

Rangaistavan vihapuheen levittäminen internetissä / Luonnos työryhmän mietinnöksi; Vähemmistövaltuutetun lausunto

Vähemmistövaltuutettu pitää työryhmälle asetettua tehtävää tärkeänä. On erittäin tarpeellista arvioida, mitä toisaalta on pidettävä rangaistavana vihapuheen levittämisenä sekä toisaalta vihapuheen levittämiseen liittyvää, eri toimijoiden välistä rikosoikeudellista vastuunjakoa. Kuten työryhmäkin on tuonut esille, Suomen perustuslaissa ja muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvatun sananvapauden sekä tähän liittyvän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön huomioiminen tässä yhteydessä on keskeistä.
Valtuutettu saa säännöllisesti yhteydenottoja, jotka koskevat ja joissa esitetään huoli internetissä esiintyvän materiaalin epäasiallisuudesta.

Lausunto kokonaisuudessaan

14.05.2012