Tiedotteet

Takaisin

Positiivisesta kehityksestä huolimatta ihmiskauppaa ei tunnisteta riittävästi Suomessa

Positiivisesta kehityksestä huolimatta ihmiskauppaa ei tunnisteta riittävästi Suomessa

Suomi on entistä paremmin varautunut tunnistamaan, tutkimaan ja tuomitsemaan ihmiskaupparikoksia. Tämä on näkynyt etenkin työperäisten ihmiskauppaepäilyjen lisääntymisenä. Kansallinen ihmiskaupparaportoija on huolestunut seksiperäisen ihmiskaupan tunnistamisesta. Seksiperäistä ihmiskauppaa ei Suomessa edelleenkään tunnisteta riittävän tehokkaasti. Viime aikoina uutisoidut työperäisen ihmiskaupan epäilyt kertovat, että yrityksissä on myös kysyntää heikossa asemassa olevalle työvoimalle.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta ihmiskaupan tunnistamisen edellytyksiä on parannettava kaikilla tasoilla viranomaisista kenttätyötä tekeviin. Erityisiä haasteita liittyy edelleen seksiperäisen ihmiskaupan tunnistamiseen. Suomessa seksiperäisen ihmiskaupan tunnistaminen on kansainvälisesti verrattuna vähäistä. Seksiperäisen ihmiskaupan vähäiseen määrää vaikuttaa myös voimassaoleva lainsäädäntö, joka on osin ristiriitaista, epäselvää ja tulkinnanvaraista. Lainsäädäntö on tällä hetkellä uudistusvaiheessa oikeus- ja sisäasiainministeriön työryhmissä.

Ihmiskauppaa tunnistetaan entistä paremmin. Tämä näkyy auttamisjärjestelmään otettujen ihmiskaupan uhrien määrän lisääntymisenä. Tänä vuonna järjestelmässä on jo lähes 100 ihmiskaupan uhria. Kansallisen ihmiskaupparaportoijan näkemyksen mukaan todellinen ihmiskaupan uhrien määrä on kuitenkin huomattavasti suurempi.

Vuonna 2011 valtaosa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään tehdyistä esityksistä on koskenut työperäistä hyväksikäyttöä. Ero työperäistä ja seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien esitysten välillä on kasvanut vuoteen 2010 verraten. Auttamisjärjestelmän arvion mukaan tämä voi johtua siitä, että työperäisesti uhriutuneet henkilöt saattavat olla helpommin tunnistettavissa kuin seksuaalisesti hyväksikäytetyt henkilöt. Työperäisen ihmiskaupan uhrit saattavat myös olla henkisesti paremmassa kunnossa ja pystyvät näin hakemaan apua.

- Työperäisten tapausten lisääntyminen osoittaa, että viranomaiset ovat entistä paremmin perillä ihmiskaupan piirteistä. Menossa on oppimisvaihe, jossa viranomaiset poliiseista tuomioistuimiin saavat kokemusta ihmiskaupan tunnistamisesta, tutkimisesta ja tuomitsemisesta. Olemme hyvällä tiellä pohjoismaisessakin vertailussa, kansallinen ihmiskaupparaportoija, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet toteaa.

- Seksiperäisen ihmiskaupan tunnistamisessa puolestaan kolmannen sektorin toimijoilla on ollut aikaisemmin tärkeä rooli. Viime vuonna järjestöjen kautta tulleet seksiperäisen ihmiskaupan ilmoitukset vähenivät huomattavasti. Järjestöjen mahdollisuudet tehdä ihmiskaupanvastaista työtä on turvattava, kansallinen ihmiskaupparaportoija, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet sanoo.

Työperäisten esitysten kasvu osoittaa työperäisen ihmiskaupan ennaltaehkäisemistoimenpiteiden tarvetta. Seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien esitysten väheneminen taas herättää kysymyksiä siitä, mistä tämä johtuu etenkin, kun kansainvälisissä tilastoissa seksiperäisen ihmiskaupan määrät ovat huomattavasti suuremmat.

Ihmiskaupparaportti 2012(pdf)

Lisätietoja: 

Eva Biaudet 
Vähemmistövaltuutettu 
puh: 071 878 8660

Måns Enqvist 
Ylitarkastaja/ihmiskauppa 
puh. 071 87 88667

05.12.2012