Lausunnot

Takaisin

Palautusten monitorointiin liittyen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Palautusten monitorointiin liittyen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Hallituksen esityksessä HE134/2013, ulkomaalaislakiin ehdotetaan muun muassa lisättäväksi uusi pykälä, jonka mukaan vähemmistövaltuutetun tehtävänä olisi valvoa maasta poistamisen täytäntöönpanoa sen kaikissa vaiheissa.

Lausunnossaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vähemmistövaltuutettu kiinnittää muun muassa huomiota siihen, ettei lakiesityksessä ole laskettu vähemmistövaltuutetun uuden tehtävän talousvaikutuksia.

Ilman resursseja tehtävää ei voida hoitaa ja jollei tarvittavia resursseja myönnetä, vähemmistövaltuutettu joutuu tiedottamaan komissiolle, että emme pysty valvomaan palautuksia EU-direktiivin edellyttämällä tehokkaalla tavalla.

Lausunto kokonaisuudessaan

31.10.2013