Tiedotteet

Takaisin

Pakolaisilta evättiin kotivakuutus - yhtiö myönsi virheensä ja maksaa korvauksen

Pakolaisilta evättiin kotivakuutus - yhtiö myönsi virheensä ja maksaa korvauksen

Kaksitoista kongolaistaustaista perhettä eivät saaneet kotivakuutusta. Lähivakuutusyhdistys ilmoitti "molemminpuolisen hyvän palvelun varmistamiseksi keskittyvänsä Suomen kansalaisiin". Vähemmistövaltuutettu on neuvotellut perheiden puolesta sovinnosta Lähivakuutus-ryhmän edustajien kanssa. Sovinnon tuloksena Lähivakuutusyhdistys maksaa kullekin perheelle 300 euron hyvityksen syrjinnästä ja Lähivakuutus-ryhmä laatii ohjeistuksen paikallisyhdistyksilleen, jotta vastaavanlaisilta syrjintätilanteilta vältytään tulevaisuudessa.

Keväällä 2011 kaksitoista kongolaista perhettä haki, Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelujen toimihenkilön avustuksella, kotivakuutukset Kainuun Lähivakuutusyhdistykseltä. Kotivakuutuksia ei kuitenkaan myönnetty perheille vedoten siihen, että hakijat eivät ole Suomen kansalaisia. Perheet kääntyivät vähemmistövaltuutetun puoleen, jonka mukaan yhdenvertaisuuslaki selvästi pitää kiellettynä syrjintänä palvelujen tarjoamisen vain Suomen kansalaisille.

- Kansalaisuuden perusteella ei keneltäkään saa evätä oikeutta vakuutukseen tai muun palvelun saamiseen. Asiakkaita on kohdeltava yhdenvertaisesti kansallisuudesta, etnisestä alkuperästä ja uskonnosta riippumatta, asiaa vähemmistövaltuutetun toimistossa hoitanut ylitarkastaja Robin Harms toteaa.

Vähemmistövaltuutettu on tehnyt perheiden puolesta sovinnon asiassa Kainuun Lähivakuutusyhdistyksen kanssa ja sen tuloksena lähivakuutusyhdistys maksaa kullekin perheelle 300 euroa hyvityksenä yhdenvertaisuuslain syrjinnän kiellon loukkauksesta.

Lähivakuutus-ryhmän edustajat ja paikallinen vakuutusyhdistys pahoittelivat tapahtunutta. Tämä on valitettava yksittäistapaus eikä Lähivakuutuksen toimintaperiaatteiden mukaista, Lähivakuutus-ryhmästä todetaan.

Lähivakuutus-ryhmä laatii nyt sovintosopimuksen mukaisesti kaikille paikallisille vakuutusyhdistyksille lähetettävän ohjeistuksen, jossa kiinnitetään vakuutusyhdistysten huomiota yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta merkittäviin seikkoihin jotta vastaavanlaisilta syrjintätapauksilta tulevaisuudessa vältytään.

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet toivoo, että ohjeistus antaa esimerkkiä myös muille vakuutusyhtiöille.

- Tämä on osoitus siitä miten hyvässä hengessä ja yhteistyöllä on mahdollista muuttaa toimintatapoja jotka voivat johtaa syrjintään. Olen tyytyväinen siitä, että yhtiö laatimalla kansallisen ohjeistuksen pyrkii palvelemaan kaikkia hyvin, Biaudet toteaa.

Lisätietoja:
Robin Harms, ylitarkastaja, puh: 050 396 0334.

Vähemmistövaltuutetun toimialana on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaaminen samoin kuin etnisen syrjimättömyyden periaatteen valvonta. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

Vähemmistövaltuutettu voi avustaa etnisen syrjinnän kohteeksi joutunutta tai mahdollista ihmiskaupan uhria tämän oikeuksien turvaamisessa jos hän katsoo, että asialla on etnisen syrjinnän ehkäisyn tai ihmiskaupan mahdollisen uhrin oikeuksien kannalta huomattava merkitys.

07.09.2011