Tiedotteet

Takaisin

Päättäjien on sanottava ääneen, että ILO 169 -sopimus aiotaan ratifioida

Päättäjien on sanottava ääneen, että ILO 169 -sopimus aiotaan ratifioida

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet penää päättäjiltä konkreettisia ja ponnekkaita askelia ILO 169-ratfiointiprosessissa. Hän puhui aiheesta avauspuheenvuorossaan Buohttavuohta - Yhdessä eteenpäin -konferenssissa Inarissa. Puheessaan Biaudet muistutti myös siitä, että iso osa saamelaisista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella ja, että myös heidän kielelliset ja kulttuuriset oikeutensa täytyy taata. 

Vähemmistövaltuuettu Eva Biaudet sanoi avauspuheenvuorossaan muun muassa seuraavaa:

- Jyrki Kataisen hallitus on luvannut ratifioida ILO 169-sopimus ennen hallituskauden loppua vuonna 2015. Haluan nähdä siihen liittyviä ehdotuksia miten tämä käytännössä voidaan toteuttaa ja sitä keskustelua myös tämä konferenssi voi edistää. Enää ei ole aika puhua siitä tuleeko sopimus ratifioida vaan nyt pitäisi keskittyä siihen miten sopimus toimeenpannaan. 

- Saamelaisnuoret tarvitsevat myös kaiken tuen, joka heidän on mahdollista saada: täytyy olla mahdollista elää saamelaisena niin pohjoisessa kuin etelässäkin. Helsingissä saamenkielinen päiväkoti aloittaa syksynä, ja on erittäin tärkeää, että sen toiminta on jatkuvaa. 

- Viranomaisilla, ja erityisesti kunnilla, on tärkeä rooli ja velvollisuus toimia syrjintää vastaan ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Kunnat vastaavat nykyään suurelta osin yhteiskunnallisista tehtävistä, jotka vaikuttavat suoraan yksilöihin, ja monilla niistä tehtävistä on suuri merkitys saamelaisten ihmisoikeuksien toteutumisessa. Suoja syrjintää ja asenneongelmia vastaan on siksi myös tärkeä viranomaistoiminnassa. Kuntien tulee edistää yhdenvertaisuutta, ja sen eteen on tehtävä enemmänkin kuin täyttää vähimmäisvaatimukset.

Puhe kokonaisuudessaan

Lisätietoja:
Maria Swanljung
Tiedottaja
puh. 071 878 8675

Boahttevuohta - Yhdessä eteenpäin -konferenssissa Inarissa 14.-15.8.2013. keskustellaan muun muassa yhdenvertaisuudesta alkuperäiskansan näkökulmasta. ILO 169 -sopimus on yksi konferenssin teemoista. Konferenssissa puhutaan myös muista ajankohtaisista yhdenvertaisuuskysymyksistä, kuten Internetin vihapuheesta tai median merkityksestä väestöryhmien välisten hyvien suhteiden rakentumisessa. Konferenssin järjestää sisäasiainministeriön YES6-hanke yhteistyössä ministeriöiden ja järjestöjen kanssa. Lisätietoa:www.yhdenvertaisuus.fi 

14.08.2013