Tiedotteet

Takaisin

Ongelmia ilmeni tänäkin vuonna - Marjanpoimijoille tarvitaan vähimmäissuoja

Ongelmia ilmeni tänäkin vuonna - Marjanpoimijoille tarvitaan vähimmäissuoja

Vähemmistövaltuutettu antoi tänään suositukset ulkomaalaisten marjanpoimijoiden haavoittuvan aseman korjaamiseksi. Tänäkin vuonna valtuutetulle on tullut runsaasti yhteydenottoja koskien erityisesti thaimaalaisten marjanpoimijoiden oloja Suomessa. Poimijoiden asumisessa, ravitsemustilanteessa ja muissa oloissa on havaittu ongelmia. Moni poimijoista jäi jopa 15 tunnin päivittäisestä työskentelystä ja kuluneen kauden kohtuullisen hyvästä marjasadosta huolimatta tappiolle matkasta ja majoituksesta koituvien kulujen jälkeen. 

Marjanpoiminta Suomessa saattaa siten johtaa jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden velkaantumiseen. Kansainvälisistä kokemuksista tiedetään velkaantumisen altistavan ihmiskauppaan liittyville ilmiöille. Vähemmistövaltuutettuun on ottanut yhteyttä huolestuneita kansalaisia, jotka eivät ymmärrä miten Suomessa voi olla näin heikossa asemassa olevia ryhmiä. 

Poimijat eivät työskentele työsuhteessa, vaan heidän katsotaan toimivan yrittäjäriskillä. Suomen oloja ja oikeuksia tuntemattomina sekä kielitaidottomina he eivät tosiasiassa voi riskejä arvioida, ja joutuvat siten haavoittuvaan asemaan. Marjasatoon liittyvä riski on ulkoistettu poimijoille, joten kutsujana toimivalle yritykselle poimijoiden käyttö on varsin riskitöntä. 
- Tilanne on poimijoiden oikeuksien kannalta kohtuuton, vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää toteaa. 

Ulko- ja sisäministeriöille osoittamissaan suosituksissa vähemmistövaltuutettu - joka toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana - esittää marjanpoimijoiden vähimmäissuojan parantamista. Viisumi tulisi myöntää vain sellaiselle kutsujayritykselle, joka kattaa matkasta, majoituksesta ja työvälineistä koituvat kustannukset siten, että poimija ei Suomessa työskentelyn jälkeen jää tappiolle. Kohtuullista olisi harkita täyttä työpäivää tekeville poimijoille myös jonkinlaista vähimmäisansiotasoa. Viisuminmyöntöä marjanpoimijoille ja kutsujayrityksen vastuuta tulisi siten ohjata nykyistä selkeämmällä ja avoimella ohjeistuksella. 

Vähemmistövaltuutettu kiinnittää huomiota myös poimijoiden olojen valvonnan lähes täydelliseen puuttumiseen. Valvontaa kentällä eivät tee työsuojelupiirit, poliisi, ulkoministeriö tai muukaan viranomaistaho. 
- Riittävää kokonaiskäsitystä toteutuneesta tilanteesta ei muodostu millekään viranomaiselle, ja myös mahdolliset hyväksikäyttötilanteet voivat jäädä havaitsematta, valtuutettu korostaa.

Valtuutettu esittää aluksi ensi vuoden poimintakauden kattavaa projektia, jossa seurattaisiin marjanpoimijoiden oloja mahdollisimman kattavasti. Jatkotoimia tulisi harkita näin saatujen kokemusten perusteella. 

Lisätiedot: Johanna Suurpää, p. 160 43445

09.12.2009