Lausunnot

Takaisin

Mietinnöstä koskien EN:n naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehtyä EN:n yleissopimusta

Mietinnöstä koskien EN:n naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehtyä EN:n yleissopimusta

Vähemmistövaltuutettu jätti työryhmän mietintöön eriävän mielipiteen. Vähemmistövaltuutettu pitää sopimuksen voimaan saattamista tärkeänä ja puoltaa sen pikaista ratifioimista. Vähemmistövaltuutettu ei kuitenkaan ole tyytyväinen työryhmän mietinnön laatuun. Mietintö ei sisällä punnittua analyysiä siitä, miksi lainsäädäntö ja vallitsevat käytännöt eivät ole kyenneet vastaamaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan asettamiin haasteisiin, jotka on dokumentoitu useissa tutkimuksissa ja joihin myös useat kansainvälisten sopimusten valvontaelimet ovat vuosien varrella kiinnittäneet erityistä huomiota.

Vähemmistövaltuutetun mielestä näin tärkeän sopimuksen ratifiointiedellytyksiä olisi tullut tarkastella siitä näkökulmasta, millaisia ihmisoikeusvaikutuksia voimassa olevalla lainsäädännöllä ja vallitsevilla käytännöillä on ja miten naisiin kohdistuvaan väkivaltaa ja perheväkivaltaan voitaisiin torjua nykyistä tehokkaammin.

Vähemmistövaltuutettu toivoo, että työryhmä vastuuttaisi jonkin viranomaisen (sosiaali- ja terveysministeriö) valmistelemaan asiakkaan tuen tarpeeseen soveltuvaa, riittävää ja asiakkaan edun mukaiset palvelut takaavaa lainsäädäntöä.

Vähemmistövaltuutettu toivoo, että työryhmä antaisi jatkovalmistelun jonkin tahon (sosiaali- ja terveysministeriö) vastuulle ja siten sitoutuisi siihen, että asiaa edistetään jatkossa määrätietoisesti ja tehokkaasti.

Vähemmistövaltuutettu toivoo, että työryhmä vähintäänkin kirjaisi mietintöön sen, että jokin ministeriö (oikeusministeriö) valmistelisi tarvittavat lainsäädäntömuutokset.

Vähemmistövaltuutettu toivoo, että työryhmä selvittäisi mahdolliset tavat järjestää koordinaatiotehtävän tarkoituksenmukainen hoitaminen ja esittäisi riittävät henkilöstö- ja muut resurssit. Vähintäänkin jatkovalmistelu tulisi mietinnössä antaa jonkin ministeriön vastuulle.

Vähemmistövaltuutettu pitää puhelinpalvelua tarpeellisena ja toivoo, että työryhmä pääsisi yhteisymmärrykseen vähintään siitä, että puhelinpalvelu perustetaan, ja vastuuttaa jonkin ministeriön valmistelemaan asiaa eteenpäin ja huolehtimaan palvelun tuottamisesta.

Lausunto kokonaisuudessaan

24.05.2013