Lausunnot

Takaisin

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi lastensuojelulain muuttamisesta

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi lastensuojelulain muuttamisesta

Vähemmistövaltuutettu painotti lausuunnossaan muun muassa jälkihuoltoa sekä kielellisiä ja kulttuurisia erityispiirteitä.

Vähemmistövaltuutetun näkemyksen mukaan jäilkihuoltoa tulisi järjestää myös kotouttamislain mukaisessa vastaanottokeskuksessa tai ryhmäkodissa asuneelle ilman huoltajaa Suomeen tulleelle nuorelle.

Vähemmistovaltuutettu painottaa, että kielellisten ja kulttuuristen erityispiirteiden huomioon ottaminen lastensuojeluasioissa on erityisen tärkeää. Valtuutetun kokemuksen mukaan asianosaisten kayttämä kieli sekä heidän kulttuurinsa vaikeuttavat lastensuojeluasioiden ymmärtämistä.

Lausunto

21.10.2010