Lausunnot

Takaisin

Lakiesityksestä esityksestä ulkomaalaisvalvonnasta (ulkomaalaislaki)

Lakiesityksestä esityksestä ulkomaalaisvalvonnasta (ulkomaalaislaki)

Hallituksen esityksessä uudeksi ulkomaalaislaiksi tavoitteena on selkeyttääulkomaalaisvalvonnan periaatteita ja täsmentää ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuuksia ja valvontaan liittyviä menettelyjä. Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset ulkomaalaisvalvonnasta ja ulkomaalaisvalvonnan toteuttamiseksi tarvittavista toimivaltuuksista ja tarkastuksiin liittyvistä menettelyistä.

Vähemmistövaltuutettu pitää tärkeänä että etnisen profiloinnin kielto nyt saatetaan laintasoiseksi. Vähemmistövaltuutettu on useasti lausunnoissaan ottanut kantaa poliisin ja rajavartiolaitoksen ulkomaalaisvalvonnasta tehtyihin kanteluihin ja on katsonut etnisen profiloinnin käytön Suomen viranomaisissa olevan sekä kansallisen lainsäädännön että kansainvälisten sopimusten vastaista. 

Lausunto kokonaisuudessaan

09.06.2014