Lausunnot

Takaisin

Koskien ylioppilastutkintojen kieliä

Koskien ylioppilastutkintojen kieliä

Vähemmistövaltuutetun näkemyksen mukaan tavoitteena tulee olla kaikkien ylioppilastutkintokokeiden jarjestaminen myös kaikilla saamen kielillä ja se, että kokeet jarjestetaan samalla tavalla kuin Suomen- ja ruotsinkieliset vastaavat kokeet jarjestetaan.

Lausunto kokonaisuudessaan

10.11.2010