Lausunnot

Takaisin

Koskien ulkomaalaislain ja vastaanottolain muutosesitystä

Koskien ulkomaalaislain ja vastaanottolain muutosesitystä

Lausunnossaan vähemmistövaltuutettu toteaa muun muassa, että lainmuutoksen myötä riskinä on, että Suomeen muodostuu kasvava oikeudettomien ja statuksettomien ryhmä. 

Ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tilapäistä oleskelulupaa ei myönnetä, jos kolmannen maan kansalainen ei suostu palaamaan vapaaehtoisesti tai vaikeuttaa paluun järjestelyjä. Esitys on tältä osin varsin ongelmallinen. 

Maahanmuuttovirasto on viime vuosina arvioinut, että paluu esimerkiksi Somalimaahan on mahdollinen. IOM:ltä saadun tiedon mukaan Somalimaahan on avustettuna palannut viime vuonna ainoastaan yksi perhe. Muut henkilöt, joiden Maahanmuuttovirasto on päätellyt olevan tältä alueelta, ovat jääneet nin sanottuun limbotilaan, vailla oikeuksia ja oleskelustatusta. Esitetyn lainmuutoksen todellisena riskinä ja lakimuutoksen tavoitteiden vastaisesta on kasvava oikeudettomien ryhmän syntyminen Suomeen. Ajatus siitä, että Suomeen muodostuu yhteiskunnan ulkopuolella elävä oikeudeton ihmisjoukko, on suomalaiseen yhteiskuntaan täysin sopimaton ilmiö.

Tilanne voi muodostua sisäisen turvallisuuden kannalta haasteeksi. Vähemmistövaltuutettu vastustaa jyrkästi tähän suuntaan menevää lainsäädäntöä. Tällaista ryhmää, jotka ovat vailla tosiasiallista pääsyä perusoikeuksiin, ei Suomessa saisi ja pitäisi olla.

Vähemmistövaltuutettu kirjoittaa myös lausunnossaan, että vapaaehtoisen paluun kehittäminen ja vahvistaminen on sinällään kannatettavaa. Tämä edellyttää kuitenkin, että päätös paluusta on syntynyt vapaan harkinnan tuloksena, ilman painostusta. Vähemmistövaltuutettu katsoo, että tämän esityksen terminologia kaipaa täsmennystä. Paluu ei ole vapaaehtoista, jos siitä kieltäytyminen johtaa oikeudettomaan tilaan. Parempi ilmaisu voisi olla avustettu tai tuettu paluu.

Lausunto kokonaisuudessaan

12.02.2014