Lausunnot

Takaisin

Koskien Helsingin kaupungin tiedotetta, jossa ohjeistetaan sosiaaliviranomaisia pyytämään nähtäväksi ulkomaalaisen asiakkaan oleskelulupa

Koskien Helsingin kaupungin tiedotetta, jossa ohjeistetaan sosiaaliviranomaisia pyytämään nähtäväksi ulkomaalaisen asiakkaan oleskelulupa

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto antoi kesäkuussa 2013 tiedotteen, jonka mukaan viraston henkilökunnan tulee pyytää nähtäväksi ulkomaalaisella asiakkaalla oleva oleskelulupa, oleskelukortti tai muu Suomessa oleskelun salliva rekisteröinti. 

Tiedote herätti keskustelua mediassa ja muun muassa eri kansalaisjärjestöt pitivät ohjeistusta kyseenalaisena etenkin haavoittuvien ryhmien kuten ns. paperittomien ja ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumisen kannalta. Lisäksi 34 kaupunginvaltuutettua teki valtuustoaloitteen ohjeistuksen peruuttamiseksi.

Vähemmistövaltuutetulle tulleiden yhteydenottojen johdosta vähemmistövaltuutettu pyysi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastoa toimittamaan ulkomaalaisten oleskeluoikeuden tarkistamista koskevan tiedotteen ja myöhemmin tarkemman selvityksen asiasta. 

Vähemmistövaltuutetun lausunto

08.01.2014