Tiedotteet

Takaisin

Komissio kehottaa Suomea parantamaan työelämän syrjinnän uhrien suojaa

Komissio kehottaa Suomea parantamaan työelämän syrjinnän uhrien suojaa

Euroopan komissio on koventanut Suomen arvostelua siitä, etteivät työelämässä tapahtuvan syrjinnän uhrit saa riittävästi tukea. Vähemmistövaltuutettu ehdottaa ratkaisuksi uudelle yhdenvertaisuusvaltuutetulle laajaa toimivaltaa työelämässä. 

Komissio antoi jo kesällä 2013 virallisen huomautuksen siitä, että Suomeen ei ole nimetty tasa-arvoelintä, jonka tehtävänä on käsitellä etnistä syrjintää työelämässä. Jos hallitus nyt jättää noudattamatta komission perusteltua lausuntoa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

- Me olemme jo useita vuosia esittäneet, että vähemmistövaltuutetulle tulisi antaa oikeus käsitellä myös työelämän syrjintätapauksia ja näin tukea uhreja näiden oikeuksien toteutumisessa. Katsomme komission tavoin, että pelkästään työsuojeluviranomaisten toimin ei pystytä riittävästi pureutumaan syrjintään,vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet kertoo. 

Myös vähemmistöjä edustavat kansalaisjärjestöt ja useat muut tahot ovat yhdenvertaisuuslakiuudistuksen yhteydessä esittäneet, että uudella yhdenvertaisuusvaltuutetulla pitäisi olla täydet oikeudet puuttua työelämän syrjintään. 
Yhdenvertaisuuslain uudistusesitys on menossa eduskunnan käsiteltäväksi lähikuukausina. Kiistaa on vähemmistövaltuutetun puutteellisen työelämän toimivallan lisäksi ollut siitä, että oikeusministeriön keväällä julkaisemassa esityksessä heikennettiin vammaisten ja seksuaalivähemmistöjen nykyistä suojaa syrjinnältä koulumaailmassa. 

Komission uutinen asiasta (kohta 3)
Lisätietoa yhdenvertaisuuslakiuudistuksesta

Lisätietoja:
Eva Biaudet, vähemmistövaltuutettu, puh: 071 878 8660
Rainer Hiltunen, toimistopäällikkö, puh: 071 878 8661

Yhdenvertaisuuslain uudistus on ollut käynnissä vuodesta 2007. Uudistuksen päätarkoitus on laki, jossa eri syrjintäperusteet (kuten esimerkiksi vammaisuus, ikä, seksuaalinen suuntautuminen) saavat paremman syrjintäsuojan. Lainvalmistelussa on alusta lähtien ollut yksimielisyys tästä tavoitteesta, sen sijaan muun muassa uuden yhdenvertaisuusvaltuutetun oikeudesta käsitellä työelämässä tapahtuvaa syrjintää on käyty kiivasta keskustelua. Lakiesitys uudesta yhdenvertaisuuslaista jätettiin vuonna 2010 antamatta eduskunnalle, koska vähemmistövaltuutetulle ei ollut osoitettavissa tehtävien laajentumisen edellyttämiä lisäresursseja. Hallituksen esitystä viimeistellään parhaillaan ja se annetaan eduskunnalle lähiaikoina. 

04.12.2013