Yhdenvertaisuusblogi

Takaisin

Kohtuulliset mukautukset vammaisten oikeus pääsykokeissa

Kohtuulliset mukautukset vammaisten oikeus pääsykokeissa

Kuvittele, että olet hakemassa opiskelupaikkaa. Olet päntännyt koko kevään, käynyt valmennuskurssin ja tsempannut tosissasi, että opiskelupaikka vihdoin sinulle aukeaa. Tulet paikalle ajoissa, odotat pääsyä tehtävien kimppuun. Muut ohjataan suureen saliin, mutta sinut viedään yksin pimeään huoneeseen. Valoa on sen verran, että näet otsikot, mutta et juuri muuta.

”Epäreilua! ” toteat. Muut saavat tehdä kokeensa valoisassa salissa ilman, että heidän tarvitsee keskittyä pinnistelemään saadakseen tolkkua tehtävistä! Et ole ihan varma, mitä kohdissa lukee, etkä näe, mihin kohtaan vastaisit. Tuleeko tästä mitään? Miten vastaukset käsitellään? Onko työ mennyt hukkaan? Auttaako kukaan, että saisit kokeen tehtyä?

Vammaisuus on peruste saada kohtuulliset mukautukset pääsykokeissa. Tarkoituksena on, että erilaisten vammojen kanssa elävät saisivat mahdollisuuden osallistua pääsykokeisiin samalta viivalta kuin muut hakijat. Tähän kouluja, yliopistoja ja muita oppilaitoksia velvoittaa yhdenvertaisuuslaki.

Kohtuulliset mukautukset ovat yksilöllisiä toimenpiteitä, jotka riippuvat vammaisen henkilön tarpeista. Toimenpiteet voivat tarkoittaa esimerkiksi pidennettyä aikaa lukihäiriön vuoksi, suurempaa tekstiä, ruudunlukuohjelmaa tai tukihenkilön läsnäoloa haastattelussa.

Opiskelijaksi ottamisessa vammaisiin henkilöihin kohdistuvat samat valintaperusteet kuin muihinkin. Mukautusten tavoitteena on, että vammaisilla ihmisillä on mahdollisuus pyrkiä haluamaansa koulutukseen ja saada sitä. Kohtuullisia mukautuksia ei sovelleta muihin ryhmiin kuin vammaisiin.

Koulutuksen järjestäjillä on kohtuullisten mukautusten lisäksi velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Edistäminen edellyttää tarvittavia toimenpiteitä, joiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Yhdenvertaisuuden edistämistä koskevista toimenpiteistä tulee koulujen ja oppilaitosten laatia yhdenvertaisuussuunnitelma.

Erityisjärjestelyitä pääsykokeita varten haetaan etukäteen ja hakujärjestelyille on oma määräaikansa. Joissain korkeakouluissa määräaika on vasta varsinaisen hakuajan umpeutumisen jälkeen. Erityisjärjestelyiden hakemisen tulisi olla vammaiselle mahdollisimman helppoa ja selkeää. Siksi näitä järjestelyitä tulisi voida hakea sähköisesti ainakin siten, että hakemuksen voisi toimittaa sähköpostin liitteenä.

Erityisjärjestelyitä tulee testata etukäteen, jotta niiden toimivuudesta pääsykoetilanteessa voidaan olla varmoja. Tilanne, jossa vammainen henkilö on ilmoittanut tarpeistaan ja valmistautunut pääsykokeeseen huolella, mutta järjestelyt menevät pieleen, on vammaisen näkökulmasta sietämätöntä. Koe voi mennä epäonnistuneiden mukautusten takia huonosti, vaikka henkilö asiat osaisi. Tämä on yhdenvertaisuuden näkökulmasta erittäin ongelmallista.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että pieleen menneiden erityisjärjestelyiden osalta korjaustoimiin ryhdytään välittömästi eikä vasta pääsykoetulosten tultua. Ensiarvioista kuitenkin on etukäteisvalmistelut, joilla varmistutaan kohtuullisten mukautusten toimivuudesta.


Yhdenvertainen viestintä lisää luottamusta viranomaisiin - yhdenvertaisuusblogi

Yhdenvertaisuusblogi

Tämä on yhdenvertaisuusvaltuutetun blogi. Kirjoituksissa yhdenvertaisuusvaltuutettu ja toimiston henkilökunta sekä ulkopuoliset kirjoittajat pohtivat syrjinnän puuttumiseen ja yhdenvertaisuuteen liittyyviä aiheita. 

Blogitekstejä saa kommentoida, mutta kaikki kommentit ennakkomoderoidaan. Hyväksymme ainoastaan asiallisia jokaisen ihmisarvoa kunnioittavia kommentteja.