Lausunnot

Takaisin

Kerjäämisen kieltämistä selvittävälle työryhmälle

Kerjäämisen kieltämistä selvittävälle työryhmälle

Vuoden 2010 aikana Sisäasiainministeriön asettama työryhmä selvitti katukerjäämisen kieltämistä. Vähemmistövaltuutettu antoi työryhmälle lausunnon kerjäämiskiellosta.

Vähemmistövaltuutettu pitää kerjäämisen kieltämistä yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisena. Käytännössä kiellon kohteena on tietty kaikkien tiedossa oleva etninen ryhmä, vaikka kerjääminen kiellettäisiinkin kaikilta. Kerjäämisen kielto ja siihen liittyvä keskustelu vaikuttaa suoraan myös asenteisiin romaneita kohtaan.

Lausunto kokonaisuudessaan

15.06.2010