Tiedotteet

Takaisin

Kenet me näemme, kun kohtaamme erilaisuutta?

Kenet me näemme, kun kohtaamme erilaisuutta?

Vähemmistövaltuutetun tänään julkaistava video näyttää, että vieraina pidetyt ihmiset joutuvat elämään aiheettomien epäilyjen ja kielteisten ennakkoluulojen keskellä useammin kuin muut. Videon lopussa kysytään "Kenet sinä näit?" Kysymyksellä herätetään katsoja pohtimaan omia ennakkoluulojaan. 

Vähemmistövaltuutettu on mukana LIGHT ON -EU-projektissa, jossa tutkitaan ja nostetaan esiin rasistisia symboleita ja puhetapoja. Osana projektin kampanjatyötä kussakin viidessä projektimaassa on tuotettu video rasismin arkipäiväisyydestä ja keinoista puuttua siihen. Suomessa videon ovat yhteistyössä vähemmistövaltuutetun kanssa tuottaneet mainostoimisto King ja Grillifilms. Video julkaistiin tänään 19. marraskuuta vähemmistövaltuutetun YouTube-kanavalla.

Videossa kamera seuraa kaupungilla liikkuvaa nuorta ja näyttää, että vastaantulijat kavahtavat häntä kuin pahantekijää. Näin video tarkoituksellisen kärjistetystikin väittää, että erilaiselta ja vieraalta näyttävän ihmisen on mahdotonta itse vaikuttaa siihen, miten häneen suhtaudutaan – hänet pannaan erikseen merkille, ja hänen pelätään olevan turvallisuusuhka. 

- Haluamme paljastaa arkipäivän syrjiviä asenteita. Jokapäiväisiin tilanteisiin ja kohtaamisiin ujuttautuva arkipäiväinen asenteellisuus voi pahimmillaan äityä rasismiksi. Video saa meidät kysymään, miten asenteiden kärjistymistä voi ehkäistä, jos jopa tavalliseen nuoreen ihmiseen suhtaudutaan kadulla näin kielteisesti, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet sanoo. 

Video ei kerro kaunista tarinaa siitä, miten rasismista pääsee yli tai miten rasisti oppii arvostamaan toisennäköistä ihmistä. Sen sijaan se herättää katsojan pohtimaan omia ennakkoluulojaan ja sitä, miten hän itse päähenkilöön reagoi. Lopussa katsojalta kysytäänkin: kenet sinä näit tai uskoit näkeväsi, millainen oli sinun vaistomainen reaktiosi? 

- Haluamme näyttää, että vieraiksi tai vääränlaisiksi katsotut ihmiset elävät aivan toisenlaisessa kaupungissa ja toisenlaisessa yhteiskunnassa kuin valtaväestö. Olennainen kysymys on, miten me tähän suhtaudumme. Reagoimmeko toisen näköiseen pelolla ja epäluulolla vai voisimmeko nähdä hänet yksilönä ja antaa hänelle mahdollisuuden olla yhdenvertainen yhteiskunnan jäsen? Biaudet jatkaa. 

Lisätietoa:
Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, puh: 0295 488 660
Projektikoordinaattori Jussi Förbom, puh: 0295 488 664 

Suunnittelu: Valve King Oy
Suunnittelijat: Antti Einiö, Kimmo Korhonen, Lauri Gran
Asiakkuusjohtaja: Heidi Jungar

Tuotanto: Grillifilms
Ohjaaja: Olli Rönkä
Kuvaaja: Benjam Orre 
Tuottaja: Petteri Lehtinen
Äänisuunnittelu: Silencio
Musiikki: Sasu Rönkä
Nuori: Akim Momodu
Lukijaääni: Kari Heiskanen

Yhteistyössä mukana myös Vaikutustoimisto Zipipop Freud

Vähemmistövaltuutetun tehtävä on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaaminen. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana. 

************************** 


LIGHT ON -projekti etsii yhteisöllisiä keinoja puuttua rasismin ja syrjinnän symboleihin ja puhetapoihin ja nostaa esiin rasistisen kuvaston kielteiset yhteisölliset vaikutukset. Sitä rahoitetaan Euroopan komission perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmasta. Projektissa halutaan tukea laaja-alaista stigmatisoinnin kulttuuria, jossa ihmiset voivat proaktiivisesti vastustaa rasismia ja ksenofobiaa sekä niihin liittyvää suvaitsemattomuutta. Vaikuttavuuden lisäämiseksi projektissa keskitytään avaintoimijoihin, kuten poliisiin, oikeuslaitokseen ja kansalaisjärjestöihin. 

Projektia toteuttaa yhteistyössä yhdeksän eurooppalaista organisaatiota. Ne analysoivat tieteellisesti oman alueensa rasistisia ilmaisuja sekä piilotettuja rasismin symboleja ja näiden havainnointia. Samalla avaintoimijoille tarjotaan työvälineitä syrjivän käytöksen paremmaksi tunnistamiseksi. Projektissa työvälineitä myös evaluoidaan, jotta syrjintään voidaan niiden avulla puuttua mahdollisimman tehokkaasti.

Kaikki projektivideot ovat nähtävissä tässä osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=dWBLLH_o4e8

19.11.2014