Lausunnot

Takaisin

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

 

Lausunto kokonaisuudessaan alla

12.02.2015