Tiedotteet

Takaisin

Kansallinen ihmiskaupparaportoija jättäytyy pois ihmiskauppalakihankkeesta

Kansallinen ihmiskaupparaportoija jättäytyy pois ihmiskauppalakihankkeesta

Kansallinen ihmiskaupparaportoija on jättäytynyt pois sisäasiainministeriön ihmiskauppalakihankkeesta. Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva vähemmistövaltuutettu on huolissaan siitä, ettei työryhmän työskentelytavalla tulla täyttämään eduskunnan asettamaa tavoitetta ihmiskauppaa koskevan erillislain valmistelemisesta. 

Ihmiskaupparaportoija arvioi vuonna 2010 eduskunnalle jätetyssä raportissa ihmiskaupan vastaisen toiminnan tilaa laajan aineiston pohjalta. Tuolloin raportoija suositteli muun muassa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevan erillislain säätämistä. Eduskunta oli kansallisen ihmiskaupparaportoijan kanssa samaa mieltä ja edellytti valtioneuvostoa valmistelemaan ehdotus erillislaiksi (EK 43/2010). 


Asiaa sisäasiainministeriöön valmistelemaan perustettu työryhmä näyttää kyseenalaistaneen erillislakitavoitteen, vaikka merkittävä osa ryhmän jäsenistä on pitänyt asian kokonaisvaltaista sääntelyä välttämättömänä. 

Työryhmä on toistaiseksi keskittynyt tiedon keräämiseen, vaikka ihmiskaupasta ja ihmiskaupan vastaisen toiminnan haasteista on viimeisten vuosien aikana tehty hyvin perusteellista selvitystyötä. 

- Näkemyksemme mukaan työryhmän olisi ryhdyttävä keskustelemaan siitä, miten ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa olevat epäkohdat voitaisiin lainsäädännön keinoin ratkaista. Vähäisten resurssien vuoksi raportoijalla ei ole mahdollisuutta enää osallistua työryhmän aikaa vievään ja hahmottumattomaan työskentelyyn, mutta olemme toki käytettävissä asiantuntijana tarpeen mukaan, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet perustelee päätöstä. 

Vähemmistövaltuutetun kirje Sisäministeri Päivi Räsäselle aiheesta

Lisätietoa: 
Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet
071- 8788 660

Ylitarkastaja Venla Roth
071- 8788 667

17.04.2013