Lausunnot

Takaisin

Kansainvälistä suojelua hakevalle annettava oikeudellinen neuvonta ja oikeusapu

Kansainvälistä suojelua hakevalle annettava oikeudellinen neuvonta ja oikeusapu

Sisäasiainministeriön asettaman hankkeen tehtävänä oli laatia selvitys kansainvälistä suojelua hakevalle annettavasta oikeudellisesta neuvonnasta ja oikeusavusta. Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä, joka arvioi alustavasti palveluiden järjestämiseen, sääntelyyn ja rahoitukseen liittyvät muutostarpeet.

Ohjausryhma suosittaa, että yleistä oikeudellista neuvontaa annettaisiin jatkossakin vastaanottokeskusten kautta järjestettynä. Ohjausryhma suosittaa, että jatkotyönä selvitetään, onko yleisestä oikeudellisesta neuvonnasta tarpeen säätää ja missä laissa. Tarpeen on myös selvittää vaihtoehtoisia tapoja neuvonnan järjestämisessä.

Vähemmistövaltuutettu pitää ohjausryhmän suositusta kannatettavana. Vähemmistövaltuutettu muistuttaa kuitenkin, että turvapaikka-menettelyyn liittyy useita kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja ohjeita ml. kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin liittyvät pakolaisuutta koskevat velvoitteet. Yleinen oikeudellinen neuvonta ei voisi olla kaikille hakijoille samanlainen vaan sen sisältö riippuu hakijan tapauksesta, taustasta sekä prosessinlajista.

Lausunto kokonaisuudessaan

26.04.2011