Tiedotteet

Takaisin

Johanna Suurpää aloitti vähemmistövaltuutettuna

Johanna Suurpää aloitti vähemmistövaltuutettuna

Oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää on aloittanut toimintansa vähemmistövaltuutettuna 1. joulukuuta 2007 alkaen.

Johanna Suurpäällä on yhteensä 19 vuoden ajalta kokemusta tehtäväalaan liittyen, muun muassa monipuolinen työkokemus kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä sekä laaja kokemus hallinnollisista tehtävistä.

Ennen aloittamistaan vähemmistövaltuutettuna Suurpää työskenteli ulkoasiainministeriössä ihmisoikeusyksikön päällikkönä. Aiemmin Suurpää on toiminut Suomen Pakolaisapu ry:n ja Pakolaisneuvonta ry:n juristina, turvapaikkalautakunnan sihteerinä, asiantuntijana Wienissä ja Tallinnassa sekä lainsäädäntösihteerinä ja –neuvoksena ulkoasiainhallinnossa sekä EU:n Brysselissä olevassa edustustossa.

Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on edistää hyviä etnisiä suhteita yhteiskunnassa, parantaa ulkomaalaisten ja etnisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia, tehdä aloitteita syrjinnän epäkohtien poistamiseksi, antaa tietoja alan lainsäädännöstä ja soveltamisesta ja suorittaa vähemmistövaltuutetulle ulkomaalaislaissa säädetyt tehtävät. Vähemmistövaltuutetun apuna on toimisto, jossa tällä hetkellä työskentelee viisi ylitarkastajaa, toimialasihteeri ja suunnittelija.

Vähemmistövaltuutetun virka tuli avoimeksi, kun oikeustieteen lisensiaatti Mikko Puumalainen siirtyi apulaisoikeuskanslerin virkaan syyskuussa 2007. Valtuutetun virkakausi on viisivuotinen.

03.12.2007