Tiedotteet

Takaisin

Ihmiskauppaseminaariin 11.9.2014.

Ihmiskauppaseminaariin 11.9.2014.

Miten tehostaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan torjuntaa?

Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva vähemmistövaltuutettu luovuttaa toisen laajan ihmiskauppaa koskevan kertomuksensa eduskunnalle 10.9.2014. ertomuksessaan kansallinen ihmiskaupparaportoija kiinnittää erityistä huomiota seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvään ihmiskauppaan ja haasteisiin sen tunnistamisessa ja rikostorjunnassa. Kertomuksen mukaan prostituutioon ja muuhun seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa tunnistetaan Suomessa heikosti. Ihmiskaupan uhrit eivät saa tarvitsemaansa apua ja suojelua. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupparikollisuuden torjunnassa ja ehkäisemisessä on edelleen ratkaisemattomia haasteita.

Kansallinen ihmiskaupparaportoija ja Ihmisoikeuskeskus järjestävät koulutusseminaarin, jossa pohditaan keinoja tehostaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupparikollisuuden torjuntaa ja ehkäisemistä.

Asiaa pohditaan muun muassa muiden Pohjoismaiden rikostorjuntaviranomaisten esittelemien esimerkkitapausten avulla. Seminaarissa käsitellään myös seksuaalisen hyväksikäytön uhreille aiheuttamia psyykkisiä seurauksia ja näiden seurausten huomioimista rikosprosessissa.
Seminaari on avoin kaikille. Seminaarissa on simultaanitulkkaus suomeksi ja ruotsiksi.

ILMOITTAUTUMISET 30.8.2014 mennessä. Tilaisuuteen mahtuu 120 henkeä. osoite: http://trafficking2014.eventbrite.com

Seminaarin ohjelma

26.06.2014