Tiedotteet

Takaisin

Ihmiskaupparaportoija madaltaisi auttamisjärjestelmän kynnystä - Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää tulisi kehittää uhrilähtöisemmäksi

Ihmiskaupparaportoija madaltaisi auttamisjärjestelmän kynnystä - Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää tulisi kehittää uhrilähtöisemmäksi

Ihmiskaupan uhrien ottaminen auttamisjärjestelmään ja sieltä poistaminen ei ole kaikissa tilanteissa noudattanut sellaista uhrilähtöisyyttä ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisuutta, jota auttamisjärjestelmää hallinnoivilta vastaanottokeskuksilta tulisi voida odottaa. 

Puutteet ovat käyneet ilmi vähemmistövaltuutetun aloitettua vuoden 2009 alussa toimintansa kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Ihmiskaupparaportoija esittää tänään antamassaan toisessa suosituksessaan kiinnittämään erityistä huomiota ihmiskaupan uhrien avun tarpeeseen auttamisjärjestelmään liittyviä päätöksiä tehtäessä. 

Raportoija suosittaa, että auttamisjärjestelmää käytettäisiin nykyistä useammin myös ihmiskaupan uhrien tunnistamisen loppuunsaattamiseen niin, että pelkät viitteet ihmiskaupan uhriksi joutumisesta riittäisivät alkuvaiheessa auttamisjärjestelmään pääsemiseksi. 

Ihmiskaupparaportoijana toimivan vähemmistövaltuutetun tehtävänä on mm. tehdä suosituksia ja raportoida ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Hän voi myös avustaa mahdollisia ihmiskaupan uhria. 

Ihmiskaupan uhrien vuonna 2007 toimintansa aloittaneen auttamisjärjestelmän tavoitteena on auttaa ihmiskaupan uhreja tuottamalla heille sellaisia sosiaali-, terveys- ja muita palveluja, joita he tarvitsevat toipuakseen hyväksikäyttökokemuksistaan. 

Lisätietoja: 

Vähemmistövaltuutettu / Kansallinen ihmiskaupparaportoija Eva Biaudet, 071 878 8660 
Ylitarkastaja (ihmiskauppa-asiat) Venla Roth, 071 878 8667

Liite: 
Vähemmistövaltuutetun suositus 31.5.2010, VVT/2010/104

31.05.2010