Tiedotteet

Takaisin

Ihmiskaupan uhrit jäävät usein ilman apua

Ihmiskaupan uhrit jäävät usein ilman apua

Ihmiskaupan vastaisen toiminnan suurin haaste on ihmiskaupan uhrien tunnistaminen. Uhreja ei välttämättä tunnisteta lainkaan tai heitä ei tunnisteta ainakaan ihmiskaupan uhreiksi. Tällöin uhrit jäävät ilman niitä oikeuksia, jotka heille lain mukaan kuuluisi.

"Valitettavasti viranomaisetkaan eivät aina tunnista ihmiskauppaa, vaikka uhri itse siitä kertookin", toteaa kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet.

Toistaiseksi on onnistuttu tunnistamaan vain muutamia kymmeniä ihmiskaupan uhreja. Tämä on oletettavasti vain murto-osa uhrien todellisesta määrästä. Ihmiskaupassa tapahtuvan julman hyväksikäytön eri piirteitä ei välttämättä osata yhdistää ja epäillä ihmiskauppaa

Suomi on lyhyessä ajassa hyväksynyt huomattavan määrän lakeja ja muita toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ehkäistä ihmiskauppaa, auttaa ja suojella ihmiskaupan uhreja sekä torjua ihmiskaupparikollisuutta. Tehdyt toimenpiteet ovat edistäneet Suomen ihmiskaupan vastaista toimintaa, mutta paljon on vielä tehtävää. 

Kansallisena ihmiskaupparaportoijana vuodesta 2009 lähtien toiminut vähemmistövaltuutettu julkaiseekin ensimmäisen raporttinsa ihmiskaupasta. Raportti on erityisen kattava ja palvelee myös yleistä tiedontarvetta ihmiskaupan tilasta Suomessa. 

"Toivon, että raportti lisää laajalti tietoisuutta ihmiskaupasta ja edistää ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumista", toteaa ylitarkastaja Venla Roth vähemmistövaltuutetun toimistosta. 

Vähemmistövaltuutettu pyrkii ensimmäisessä raportissaan arvioimaan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimintaa, uhrien maassa oleskeluun ja maasta poistamiseen liittyviä menettelyjä sekä rikosprosessia ja rangaistussäännösten soveltamista ja tulkintaa siitä näkökulmasta, miten hyvin ihmiskaupassa uhriutuminen tunnistetaan viranomaistoiminnassa. Raportti sisältää noin 30 toimenpidesuositusta, jotka koskettavat niin lainsäädäntöä kuin viranomaiskäytäntöjäkin. 

Vähemmistövaltuutetun toiminta kansallisena ihmiskaupparaportoijana perustuu vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annettuun lakiin. 

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus luovutetaan eduskunnalle tänään 9.6. klo 12 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa, Arkadiankatu 3, Helsinki.

Lisätiedot: 
Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, p. 071 878 8660
Ylitarkastaja Venla Roth, p. 071 878 8667

09.06.2010