Lausunnot

Takaisin

Ihmiskaupan auttamisjärjestelmästä

Ihmiskaupan auttamisjärjestelmästä

Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva vähemmistövaltuutettu antoi lausunnon Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ottamisesta ja järjestelmästä postamisesta. Suosituksessa kansallinen ihrniskaupparaportoija muun muassa korostaa, että auttamisjärjestelmän lähtökohdan tulisi olla uhrilähtöinen, jolloin uhrien avuntarpeen pitäisi ohjata auttamisjäljestelmää koskevaa päätöksentekoa. Rikoslain rangaistussäännösten täyttymiselle ja rikosprosessin käynnistymiselle tulisi antaa vain rajattu merkitys auttamisjäljestelmää koskevassa päätöksenteossa.

Lausunto kokonaisuudessaan

30.05.2010