Lausunnot

Takaisin

Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta koskien ulkomaalaisvalvontaa

Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta koskien ulkomaalaisvalvontaa

Hallituksen esityksen tavoitteena on selkeyttää ulkomaalaisvalvonnan periaatteita ja täsmentää ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuuksia ja valvontaan liittyviä menettelyjä. Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset ulkomaalaisvalvonnasta ja ulkomaalaisvalvonnan toteuttamiseksi tarvittavista toimivaltuuksista ja tarkastuksiin liittyvistä menettelyistä.

Vähemmistövaltuutettu pitää hyvänä sitä, että nyt esitetään kirjattavaksi ulkomaalaislakiin, että ulkomaalaisvalvonta tulee suunnata ja suunnitella ottaen huomioon kaikkien yhdenvertaisuuden toteutuminen ja että kenenkään etninen alkuperä ei yksinään voi olla perusteena valvontatoimenpiteiden suorittamiselle.

Lausunto kokonaisuudessaan

06.11.2014