Lausunnot

Takaisin

Hallituksen esitys kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

Hallituksen esitys kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

Lausunnossaan Hallitukselle Vähemmistövaltuutettu muun muassa kannattaa lastensuojelun asiantuntemuksen lisäämistä turvapaikanhakijalasten vastaanotossa. Ilman huoltajaa tulevien alaikäisten
turvapaikanhakijoiden vastaanoton siirtämistä lastensuojeluviranomaisten vastuulle olisi ryhdyttävä valmistelemaan mahdollisimman pian.

Lausunto kokonaisuudessaan

17.01.2011