Lausunnot

Takaisin

Hallituksen esityksestä uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi

Hallituksen esityksestä uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi

Hallitus on antanut 3.4. eduskunnalle esityksen uudeksi yhdenvertaissuulaiksi

Vähemmistövaltuutettu pitää tärkeänä, että vuodesta 2007 valmisteltu laki on vihdoinkin eduskunnan käsiteltävänä ja pitää lakia kokonaisuudessaan tärkeänä edistysaskeleena. 

Lakiesityksessä on kuitenkin vielä muutama kohta jota on vähemmistövaltuutetun mielestä syytä muokata - Syrjinnän käsitettä ollaan heikentämässä ja uudella yhdenvertaisuusvaltuutetulla ei olisi lakiesityksen mukaan toimivaltaa työelämässä. 

Vähemmistövaltuutetun lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle kokonaisuudessaan

29.04.2014