Lausunnot

Takaisin

Hallituksen esityksestä mm ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esityksestä mm ulkomaalaislain muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on pyytänyt lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain, työsopimuslain ja eraiden muiden lakien muuttamisesta. Esityksen takoituksena on panna täytäntöön direktiivi 2009152/EY maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista.

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan näkökulmasta esityksen ehdotukset ovat pääosin kannatettavia, mutta vähemmistövaltuutettu haluaa kiinnittää huomiota mahdollisten ihmiskaupan uhrien asemaan ja uhrien tunnistamisen tärkeyteen.

Lausunto kokonaisuudessaan

18.05.2011