Lausunnot

Takaisin

Hallituksen esityksestä laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Hallituksen esityksestä laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Vähemmistövaltuutetun lausunto

19.11.2012